Medical - מחקרים בסרטן ריאות (2023)

מחקר תווית פתוחה, אקראי, בשלב 2 המעריך מתן LY2875358 בשילוב ארלוטיניב ( erlotinib) לעומת הטיפול בLY2875358 בלבד למטופלים עם סרטן ריאות של התאים שאינם קטנים (NSCLC), המאובחנים חיובית ל- MET ובעלי עמידות נרכשת לארלוטיניב ( erlotinib).לפרטי המחקר

איזור בארץ:

באר יעקב, באר שבע, ירושלים, כפר סבא, פתח תקווה, רמת גן, רחובות

סוג טיפול:

התערבותי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב 3 אקראי אודות קוסטירסן (Custirsen TV-1011/ogx-0) בשילוב דוצטקסל (Docetaxel) לעומת מתן דוצטקסל בלבד כטיפול קו שני בחולי סרטן ריאות מתקדם או גרורתי (שלב-4) מסוג תאים שאינם קטניםלפרטי המחקר

איזור בארץ:

חיפה, ירושלים, כפר סבא, אסף הרופא, ת

סוג טיפול:

התערבותי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב III להערכת הטיפול דרך הפה באמצעות LDK378 בהשוואה לטיפול כימותרפי בקרב חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים עם גן ALK חיובי אשר טופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום ובאמצעות קריזוטיניב.

כימותרפיה לעומת LDK378 לחולי סרטן ריאה שטופלו בכימותרפיה על בסיס פלטינום

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מרכז רפואי מאיר כפר-סבא, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

סוג טיפול:

תרופה אוראלית

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר פאזה שלישית מבוקר, אקראי, בתוית פתוחה של טיפול כקו ראשון עם MK-3475 מול טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות NSCLC גרורתי עם ביטוי חזק של הביומרקר MK 3475-024 PD-L1

התרופה פמברוליזומב היא נוגדן חד שבטי המכוון כנגד חלבון שנקרא PD -1 המשמש כגורם מבקר במערכת החיסון. מחקרים הראו שחסימה של חלבון זה גורמת לשיפור התגובה כנגד הסרטן.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מרכז רפואי מאיר, מרכז רפואי שיבא - תל השומר,

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר הבודק את היעילות והבטיחות של הטיפול בסלומטיניב בשילוב עם דוסטקסל בקרב חולי סרטן ריאה מקומי מתקדם או גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים עם מוטציה בגן KRAS המקבלים קו טיפול שני

טיפול חדשני לחולי סרטן ריאה - קו טיפול שני לחולים הנושאים מוטציה ל KRAS. אין צורך בביופסיה טריה.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מרכז רפואי רבין - פתח-תקווה, מרכז רפואי איכילוב

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר הבודק טיפול בוליפאריב עם קרבופלטין בהשוואה לפלצבו עם קרבופלטין ופקליטקסל בקרב חולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג תאי קשקש שאינם קטנים

מחקר הבודק טיפול בוליפריב עם קרבופלטין מול פלסבו, קרבופלטין ופקליטקסל לחולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג תאי קשקש שאינם קטנים.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מאיר כפר סבא, שיבא תל השומר, אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר הבודק טיפול המשולב בתרופות וליפריב, קרבופלטין ופקליטקסל בהשוואה לכימותרפיה סטנדרטית בקרב חולים המעשנים בהווה או שעישנו בעבר המקבלים קו טיפול ראשון בכימותרפיה לסרטן ריאה גרורתי או מתקדם של תאים שאינם קשקשיים או קטנים.לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מרכז רפואי שיבא - תל השומר

סוג טיפול:

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב IIb/III אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו, להשוואת טיפול קו ראשון עם או ללא המוצר לטיפול חיסוני TG4010 במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים בשלב IV (NSCLC).

החומר הניסיוני TG4010 הנבדק במחקר זה הוא חיסון נגד סרטן, המתבסס על הרעיון שניתן להפעיל את מערכת החיסון ולגרום לה

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

הדסה- ירושלים , תל השומר, אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר תווית פתוחה, שלב 2, בחלוקה אקראית, להערכת LY2875358 בשילוב ארלוטיניב (erlotinib) וטיפול ב- LY2875358 בלבד במטופלים עם סרטן ריאות לא של תאים קטנים (NSCLC), עם אבחנה חיובית ל- MET, שפיתחו עמידות לארלוטיניב

מטופלים עם סרטן ריאות לא של תאים קטנים (- non small cell lung cancer או NSCLC) חיובי ל- MET שמפתחים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

הדסה- ירושלים

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי חד - מרכזי, פתוח, להערכת הבטיחות והיעילות של Oshadi D ו – Oshadi R בשילוב עם Docetaxal לטיפול קו שני בחולי Metastatic Non Small Cell Lung Cancer ניסוי פאזה II a

המחקר מוצע לחולים עם סרטן ראות גרורתי מוכח היסטולוגית, אשר לא נמצא להם טיפול מתאים ולאחר כישלון קווי טיפול

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

הדסה- ירושלים

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר בפאזה 3, אקראי, של אבמסיקליב (abemaciclib) בתוספת טיפול תומך מיטבי לעומת ארלוטיניב (Erlotinib) בתוספת טיפול תומך מיטבי במטופלים עם NSCLC שלב IV, עם מוטציית KRAS הניתנת לגילוי, שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפיה מבוסס-פלטינום.

מטרת המחקר היא לבדוק אם שימוש בתרופת המחקר- אבמסיקליב שפועלת כחוסם גדילה של תאי סרטן יהווה יתרון על טיפול בארלוטיניב

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

הדסה- ירושלים

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב 3, בתווית פתוחה, אקראי, רב-מרכזי, בינלאומי, של MEDI4736 בהשוואה לטיפול המקובל, במטופלים הסובלים מסרטן ריאה מקומי מתקדם או גרורתי מסוג תאים לא קטנים (שלב IIIB-IV) שקיבלו לפחות שני משטרי טיפול מערכתי בעבר, כולל משטר כימותרפיה אחד מבוסס פלטינום, ושלא ידוע אצלם על מוטציות הפעלה של EGFR-TK או על ארגון מחדש של ALK (ARCTIC).

בדיקה האם MEDI4736 + טרמלימומאב, הניתנים בנפרד או בשילוב זה עם זה, הינן יעילים יותר ממה שנקרא הטיפול המקובל

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר אקראי, רב מרכזי, פאזה III, פתוח, להשוואת אלקטיניב לעומת קריזוטיניב בחולי סרטן ריאה מתקדם מתאים שאינם קטנים - NSCLC, ALK (Anaplastic lymphoma kinase) חיובי, שלא קיבלו טיפול קודם.

במחקר זה המטופל יקבל אלקטיניב או קריזוטיניב. אלקטיניב היא תרופה נסיונית

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי שלב 3, בתווית פתוחה, רב-מרכזי, על אבלומאב (MSB0010718C) לעומת דוסטאקסל, בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא-קטנים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כפול שהכיל פלטינום

המטרה העיקרית של מחקר זה היא לגלות אם תרופת המחקר מאפשרת תקופת הישרדות ארוכה יותר בהשוואה לדוסטאקסל

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר בשלב III, גלוי תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של MPDL3280A (נוגדן anti-PD-L1) בשילוב עם קרבופלטין + פאקליטאקסל או MPDL3280A בשילוב עם קרבופלטין + נאב-פאקליטאקסל, לעומת קרבופלטין + נאב-פאקליטאקסל, במטופלים נאיביים לכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב IV של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מסוג תאי קשקש.

מחקר הבודק טיפול חדש לחולי סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים מסוג תאי קשקש.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב III אקראי, כפול סמיות על טיפול כימותרפי בפלטינום + פמטרקסד עם או בלי פמברוליזומאב (MK-3475) כטיפול קו ראשון לנבדקים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים, ממקור שאינו תאי קשקש (KEYNOTE-189)

קו ראשון

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמבם"ם, איכילוב, מאיר,שיבא,בלינסון, סורוקה

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי שלב 3, אקראי, עם הנוגדן החד-שבטי נגד PD-1, פמברוליזומאב (pembrolizumab, MK-3475), לעומת פלצבו, עבור מטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) בשלב מוקדם, לאחר כריתה והשלמת הטיפול המשלים המקובל (PEARLS)

אדג'ובנט

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמבם"ם, אסף הרופא, העמק, איכילוב, הדסה, מאיר,שיבא,בלינסון, סורוקה

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי שלב 3, בתווית פתוחה, רב-מרכזי על אבלומאב (MSB0010718C) לעומת טיפול כפול המבוסס על פלטינום כטיפול קו ראשון להישנות או שלב 4 של סרטן ריאות מסוג תאים לא-קטנים החיובי ל-PD-L1 (תת מחקר גנטי של מחקר 0492-15) JAVELIN Lung 100

קו ראשון

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמבם"ם, אסף הרופא, קפלן, איכילוב, הדסה, מאיר,שיבא,בלינסון, סורוקה

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי אקראי, גלוי תויות בשלב III, להערכת תוספת דנוסומאב לטיפול קו ראשון אנטי-סרטני סטנדרטי בחולים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC). שיפור הישרדות בחולי סרטן שמושרה על ידי טיפול בדנוסומאב SPLENDOUR

קו ראשון

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמב"ם, איכילוב, בלינסון, מאיר

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר פאזה 3, אקראי, רב-מרכזי, כפול-סמיות, של ניבולומאב, ניבולומאב בשילוב עם איפילימומאב, או פלצבו כטיפול אחזקה בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג תאים קטנים (ED SCLC) בשלב מפושט, שהשלימו טיפול קו ראשון בכימותרפיה מבוססת פלטינום. CheckMate 451

טיפול אחזקתי לאחר טיפול כימותרפי

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמב"ם, אסף הרופא, איכילוב, שערי צדק

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב II/III רב מרכזי, כפול סמיות, אקראי על השימוש בנינטדאניב (nintedanib) בשילוב עם פמטרקסד (pemetrexed)/ציספלטין (cisplatin) שלאחריו המשך טיפול חד תרופתי בנינטדאניב לעומת השימוש בפלצבו בשילוב עם פמטרקסד/ציספלטין שלאחריו המשך טיפול חד תרופתי בפלצבו, לטיפול במטופלים הסובלים ממזותליומה צדרית ממאירה שאינה ניתנת להסרה בניתוח. LUME-Meso

קו ראשון למזותליומה

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמב"ם, מאיר, בלינסון

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר בשלב III, פתוח, אקראי, לבדיקת היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב (Atezolizumab) (נוגדן נגד PD-L1) בהשוואה לטיפול התומך הטוב ביותר לאחר כימותרפיה אדג'ובנטית מבוססת ציספלטין, בקרב מטופלים חיוביים ל-PD-L1 עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) בש

אדג'ובנט

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמבם"ם, אסף הרופא, קפלן, איכילוב, , מאיר,שיבא,בלינסון

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר פאזה 2, רב מרכזי, בשלוש זרועות, של מעכב cMET פומי INC280 במטופלים מבוגרים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) במצב מתקדם שלא נושאים מוטציה ב-EGFR (wild-type), ונושאים מוטציה ב cMET אשר טופלו בעבר עם קו אחד או שני קווים של טיפול סיסטמי עבור מחלה מתקדמת/גרורתית. CINK

קו שני ושלישי לנשאים של cMET

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

רמב"ם, איכילוב, מאיר, שיבא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמחקר שלב 1, גלוי תווית, רב מרכזי, על הטיפול ברמוצירומאב ביחד עם MEDI4736 במטופלים הסובלים ממחלות ממאירות מתקדמות מקומית שאינן ניתנות להסרה בניתוח או גרורתיות במערכת העיכול או בבית החזה.

הערכת בטיחות הטיפול ברמוצירומאב ו-MEDI4736 בקרב חולי סרטן מתקדם מקומית ובלתי נתיח או גרורתי של מערכת העיכול ושל הריאות, הכולל אדנוקרצינומה של הקיבה ושל המעבר וושט-קיבה, סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) וקרצינומה של הקיבה (HCC).

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מרכז רפואי שיבא - תל השומר,מרכז רפואי איכילוב - תל אביב,הדסה- ירושלים

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשים​ניסוי שלב 3 אקראי, רב מרכזי, כפול סמיות, להשוואת היעילות של איפילימומב (Ipilimumab) בנוסף לפאקליטאקסל (Paclitaxel) וקארבופלאטין (Carboplatin) בהשוואה לפלצבו בנוסף לפאקליטאקסל וקארבופלאטין בנבדקים עם סרטן ריאה שלב IV/ חוזר מסוג תאים שאינם קטנים (NSCL

עפ"י מחקר פאזה 2, תוספת איפילימומב לטיפול כמותרפי בקרבופלטין וטקסול שיפרה את יעילות הטיפול הכמותרפי. היה רושם של תועלת גדולה יותר במטופלי סרטן ריאה עם התמינות קשקשית, ולכן המחקר הנוכחי מכוון לאוכלוסיה זאת

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

שיבא, אסף הרופא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםמטמב (MetMAb) כטיפול נוסף לטרסבה (Tarceva) במטופלי סרטן ריאה מתקדם אחרי כשלון טיפולי קו ראשון או שני כימותרפיים

פעילות MET יכולה לגרום לעמידות למעכבי EGFR בגידולי ריאה מסוג תאים לא קטנים. במחקר פאזה 2, הודגם ש METMAB בתוספת לטרסבה שיפר יעילות הטיפול בטרסבה בחולי סרטן ריאה , תאים לא קטנים המבטאים ביתר את חלבון MET. לכן המחקר הנוכחי מכוון לאוכלוסית חולים זאת.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

שיבא

סוג טיפול:

תרופתי תוך ורידי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםבדיקת יעילות מעכב פוספטידיל אינוזיטול 3 פוספט קינאז (PI3PK) בנוסף לכימותרפיה, כטיפול בקו ראשון למטופלי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים בשלב מתקדם

פוספטידיל אינוזיטול פוספט 3 קינאז פעיל ביתר במספר גדול של גידולים, זהו מסלול שתורם להשרדות תאי הסרטן ולגדילתם. עיכוב מסלול זה עשוי לשפר את היעילות של טיפול כמותרפי.

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

שיבא - תל השומר

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםקרבופלאטין (Carboplatin) ופרג'טה (Paclitaxel/PERTUZUMAB) לעומת קרבופלאטין, פרג'טה ואווסטין (Bevacizumab) בנוסףללא GDC-0941 לחולים בסרטן ריאות

חולים בסרטן ריאות מסוג NSCLC יכולים להשתתף במחקר זה במידה ולא טופלו קודם לכן.

גיוס המטופלים למחקר זה הסתיים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

ירושלים, כפר סבא, רמת גן

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשיםאנמורלין (Anamorelin HCl) כטיפול בסרטן ריאות של התאים הלא קטנים ובירידת משקל- מחקר הרחבה למחקר Romana 2

מחקר קליני לחולי סרטן ריאות המתקיים ב -3 מרכזים רפואיים ברחבי הארץ

גיוס המטופלים למחקר זה הסתיים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

באר שבע, פתח תקוה, תל השומר, צריפין

סוג טיפול:

לא נמסר

מין הנחקרים:

גברים/נשיםניסוי שלב III, אקראי, רב-מרכזי, כפול סמיות, להשוואת היעילות של איפילימומב ((Ipilimumab בתוספת אוטפוסיד/פלטינום בקרב מטופלים שאובחנו לאחרונה בשלב מפושט של סרטן ריאות תאים קטנים (ED-SCLC)

ניסוי רפואי המגייס מטופלים שאובחנו עם סרטן ריאות מפושט של התאים הקטנים

גיוס המטופלים למחקר זה הסתיים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

כפר סבא, רמת גן, אסף הרופא

סוג טיפול:

שילוב תרופות

מין הנחקרים:

גברים/נשיםאנמורולין (Anamorelin) כטיפול לקחקציה של סרטן ריאה, לחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, שלב 4 או 3 (לא נתיח)

חולי סרטן ריאה סובלים מקחקציה (ירידת משקל) ואובדן נפח שרירים וגוף המשניים לגורמים שונים המופרשים ע"י הגידול או בהשפעתו. לירידת המשקל הזאת יש משמעות פרוגנוסטית שלילית, היא מלווה חולשה ומצוקה נפשית. אין טיפול כיום לטיפול בבעיה זאת, הטיפול הניתנים לשיפור תאבון מעלים כמות שומן בגוף ולא מגדילים את נפח השרירים. אנמורולין פועל כמו הורמון אנדוגני בשם גרלין (Ghrelin), ומפעיל הפרשת הורמון גדילה, שתי פעולות שעשויות לעכב ולהפוך הקחקציה של סרטן

גיוס המטופלים למחקר זה הסתיים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

שיבא

סוג טיפול:

תרופתי

מין הנחקרים:

גברים/נשים הערכת יעילותו של חיסון טיפולי כטיפול משלים לחולי סרטן ריאה מסוג NSCLC

מחקר חדשני הבודק יעילות חיסון טיפולי כטיפול משלים לחולי סרטן ריאה

גיוס המטופלים למחקר זה הסתיים

לפרטי המחקר

איזור בארץ:

מספר מרכזים רפואיים

סוג טיפול:

חיסון

מין הנחקרים:

גברים/נשים
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5916

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.