Vasten en gebed - een inleiding en gids voor christenen die willen bidden en vasten (2024)

Het leven in de nuchtere baan kan brutaal zijn, vooral als je halfhartig vasten en gebed gaat.De hongerige pijn in onze magen en plotseling zijn koolhydraten een verleidelijk weelderige levenslijn.Velen van ons hebben een manier van denken dat we onszelf beperken en daarom is het straf.

Dat is het niet, gebed en vasten is waar fysieke detox spirituele transformatie ontmoet.Vasten en gebedis waar je je geest voedt, en je angsten verhongeren de dood.Vasten helpt ons los te maken van deze wereld, terwijl gebed ons opnieuw aan God bevestigt.Toch hebben de meesten van ons niet deelgenomen aan deze heilige discipline of we hebben het gehoord als intermitterend vasten voor gewichtsverlies.

Vasten is de spirituele discipline om onszelf iets (meestal voedsel) te weigeren om te feesten op de dingen van God.Vasten en bidden zijn op bijbel gebaseerde disciplines die geschikt zijn voor alle gelovigen van alle leeftijden gedurende alle eeuwen in alle delen van de wereld.Het woord "snel" of "een vasten" isgetoondin het Hebreeuws envastenin de Griekse taal.De letterlijke Hebreeuwse vertaling zou zijn "niet te eten".Het letterlijke Grieks betekent 'geen eten'.

Het is een keuze uit onthouding van voedsel.Vasten is een manier om God en onszelf aan te tonen dat we onze relatie met Hem serieus nemen.

Wat zegt de Bijbel over gebed en vasten?

Jezus oefende vasten toen hij werd verleid door Satan (Mat.4: 1-11;Mark 1: 12-13;Luke 4: 1-4).Tijdens die 40 dagen van eenzaamheid, "hij at niets" (Luke 4: 2).In feite was de eerdere vermelding van vasten in het Oude Testament de instructies die God Mozes gaf nadat hij zijn volk naar vrijheid had geleidExodus 13: 3,,“Toen zei Mozes tegen de mensen: 'Onthoud deze dag waarin je uit Egypte ging, uit het land waar je bent gemaakt om te blijven en te werken.Want de Heer heeft u door een krachtige hand uit deze plaats gebracht.Er wordt geen brood gemaakt met gist gegeten. 'Het boek Acts registreert ook gelovigen vasten voordat ze belangrijke beslissingen namen (Handelingen 13: 2;14:23).Het stelt ons in staat om onze ogen van de dingen van deze wereld af te nemen, we kunnen onze aandacht met succes op Christus richten.

Een van de vele redenen waarom God zijn volk riep om snel te maken met de cultuur en tijden.Vandaag kunnen we in drie minuten een volledige maaltijd hebben dankzij diepvriesvoedsel en magnetrons.Destijds gingen uren na uren in voedselbereiding.Vasten was een manier om de focus van onszelf af te nemen en op God terug te leggen.Jezus gaf ons ook duidelijke instructies over hoe te vasten omdat het bedoeld was als een spirituele doorbraak, geen trots.

"Als je het eten opgeeft, trek je niet op een triest gezicht als de huichelaars. Ze laten hun gezichten triest uitzien om mensen te laten zien dat ze opgeven. Ik vertel je de waarheid, die huichelaars hebben al hun volledige beloning. Dus wanneerJe geeft het eten op, kam je haar en was je gezicht. Dan zullen mensen niet weten dat je het opgeeftEten, maar je vader, die je niet kunt zien, zal je zien.Je vader ziet wat er in het geheim wordt gedaan, en hij zal je belonen " Matthew 6: 16-18.

Wat doet gebed om te vasten?

Vasten en gebedworden vaak met elkaar verbonden (Luke 2:37;5:33).Vasten zonder te bidden is niet vasten.Het is dieet of ontbering.De enige reden om te vasten is om ruimte te maken voor u om de Heer met grotere urgentie te zoeken.In plaats daarvan bidden we wanneer we moesten eten.Gebruik de honger Pangs om je eraan te herinneren om jezelf eraan te herinneren dat je naar God hongert.Met andere woorden, vasten geeft ons meer tijd voor gebed en gebed helpt muren af te breken, ons in spirituele doorbraken te uiten, ketens te vernietigen en ons duidelijkheid geeft van Gods antwoorden die we zoeken!

Wanneer Jezus terugkeert, zal vasten worden gedaan.Het is een tijdelijke discipline voor dit leven en de leeftijd om ons hart te verbinden met Christus en ons voor te bereiden wanneer we Hem van aangezicht tot aangezicht tegenkomen.Wanneer hij terugkeert, zal hij een glorieus feest gooien en er is een plaats aan tafel voor ieder van ons (Luke 14: 16-17).Tot die tijd snel.

Hoe snel en bijbels bidden en bidden?

Terwijl bijbels vasten verwijst naar voedsel.Er zijn een aantal manieren om te snel.Vergeet niet dat het punt is om op een dieper niveau contact te maken met God.Een vasten gaat over ons hart voor God vernederen.Vasten en bidden gaat over het opgeven van het ding dat u naar tevredenheid zoekt om zich in de buurt van God te brengen ... waardoor God u tevreden stelt.De tijdsduur en waar je aan vast gaat, hangt af van wat je voelt dat God je drukt om te doen.Hoe lang je snel is, is helemaal aan jou en het leiderschap van de Heilige Geest.

Je wilt jezelf op een schema zetten.Zet voldoende tijd opzij om alleen te zijn met de Heer.Luister naar zijn leiding.Hoe meer tijd je met hem doorbrengt, hoe zinvoller je vasten zal zijn.

Ochtend:

Begin je dag met lof en aanbidding.Lees en mediteer over Gods Woord.Nodig de Heilige Geest uit om in u te werken en te vragen zich bewust te zijn van zijn aanwezigheid.Bid voor Gods visie en empowerment om zijn wil te doen.

Middag:

Keer terug naar gebed en Gods Woord.Maak indien mogelijk een korte gebedswandeling.Journaal wat je voelt dat God tot je spreekt.

Avond:

Word alleen met God en zoek Hem.Breng tijd door in het voorbede voor uw gemeenschap en de leiders van onze natie, voor de niet -bereikte miljoenen van de wereld, voor uw gezin of andere behoeften.

Wat is de Daniel snel?

Daniel onthoudte 21 dagen van vlees, brood, wijn en oliën voor zijn huid (Daniel 10: 3;Daniel 9: 3).

Dit zouden dingen zijn geweest die Daniel, goed eten en verlichting van gedroogde huid tevreden waren.Hij onthield zich nadat hij was gevangen genomen en naar Babylon gebracht.Het was waarschijnlijk dat het koninklijk eten niet koosjer was volgens de douane van Daniel.Toen Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah en andere jonge Israëlische mannen in de dienst van Nebukadnezar werden genomen, moesten ze eten en wijn uit de tabel van de koning krijgen terwijl ze een driejarig trainingsprogramma ondergaan."Maar Daniel besloot zichzelf niet te verontreinigen met het koninklijke voedsel en de wijn, en hij vroeg de hoofdfunctionaris om toestemming om zichzelf niet op deze manier te verontreinigen"((Daniel 1: 8).

Wat is een gedeeltelijk vasten?

Een gedeeltelijk vasten staat ook bekend als een driedaags spiritueel vasten.We zien voorbeelden van Daniel en zijn vrienden die groenten, fruit en drinkwater gedurende tien dagen eten.Ze gebruikten dit snel om God te eren terwijl ze in gevangenschap zijn.Anderen vastten met verschillende tijdsduur en hoe.Dit vasten kan van een dag tot een hele dag tot meerdere dagen of weken duren (Esther 4:16;Joel 2:12;Ezra 8: 21-23;Jonah 3: 5-9).

Wat is een vloeistof snel?

In dit soort vasten is er geen inname van vast voedsel.Al het voedsel wordt vervangen door vloeistoffen.Vloeistoffen kunnen op elk moment worden geconsumeerd.Zorg ervoor dat u veel water drinkt en u kunt ook vruchtensappen, groentesappen, kruidenthee, smoothies, gladde soepen en bouillon opnemen.

Wat is een 40-daagse vasten?

Een compleet vasten is voor een bepaalde tijd geen voedsel of water.Jezus en Mozes namen het tot het uiterste.Beide vasten gedurende 40 dagen.((Exodus 34:28;Matthew 4: 2).

Wat is een vasten van seks?

Voordat mannen in de bijbelse tijden oorlog stonden, ontneden ze zich soms van seks hun vrouwen om te snel.Het Nieuwe Testament onthult ons ook dat het onthouden van seks (tot snel) een goede zaak is om te doen wanneer een paar samen beslist (1 Korinthiërs 7: 5).Dit soort vasten van plezierige dingen kortsluit onze neiging om waardering voor hen te verliezen.Hoe goed iets ons ook laat voelen, na verloop van tijd beschouwen we het als vanzelfsprekend en verliezen we de sensatie.

Wat is snel van sociale media, tv, geld uitgeven?

Soms krijgt de wereld een grip op ons.Onze telefoons oppakken in plaats van onze bijbels.Wenden zich tot wijn in plaats van Christus om ons te helpen ontspannen.Zonend op Netflix voor uren achter elkaar in plaats van naar God te gaan met wat we proberen onszelf te verdoven.Ik geloof echt dat dit de beste en beste tactiek van de vijand is - om ons tot iets of iemand te laten wenden behalve Christus.Regelmatig vasten van deze dingen brengt deAanwezigheid van Godterug in focus.Men kan van deze tijd vasten voor een periode van tijd.

Dingen om te vermijden tijdens het vasten en bidden

Vasten gaat niet over gewichtsverlies of het veroorzaken van gezondheidscomplicaties ofhuwelijkproblemen.Telkens wanneer een vasten serieus wordt overwogen, kijk naar de agenda om ervoor te zorgen dat u niets doet om uw vasten in gevaar te brengen.Het is geen goed idee om te vasten terwijl het gezin naar Disney World wordt gebracht.Het is geen goed idee van snel van seks, tenzij je de steun van je partner hebt.Terwijl je snel:

- Vermijd medicijnen, zelfs natuurlijke kruidengeneesmiddelen en homeopathische remedies.

- Medicatie mag alleen worden ingetrokken met het toezicht van uw arts.

- Beperk uw activiteit.Oefen matig.

Als je jezelf oprecht vernedert voor de Heer, berouw en op zoek naar Gods gezicht, zul je doorbraak en zijn aanwezigheid ervaren.Vasten en gebed zijn moeilijk, en het kost tijd om spirituele spieren te bouwen.Overweeg om klein te beginnen.Als u niet door uw eerste vasten komt, wees dan niet ontmoedigd.Misschien heb je geprobeerd de eerste keer te lang te snel vasten.Vasten verandert ons ten goede.

Fotocredit: © Gettyimages/Pheelings Media

Fasting and Prayer - An Introduction and Guide for Christians Who Want to Pray and Fast (1)Heather Rigglemanis een gelovige, vrouw, moeder, auteur, social media-consultant en fulltime schrijver.Ze woont in Minden, Nebraska met haar kinderen, middelbare schoolliefje en drie katten die haar entourage rond de woning zijn.Ze is een voormalige bekroonde journalist met meer dan 2.000 gepubliceerde artikelen.Ze is vol gratie en grit, rauwe eerlijkheid en gelooft echt dat taco's zowat elke situatie kunnen oplossen.Je kunt haar vinden op Godupdates, Ibelieve, zebrapad, hallo schat, focus op de familie en in Brio Magazine.Maak contact met haar bijwww.HeatherRiggleman.comof opFacebook.

Dit artikel maakt deel uit van onze grotere bronnenbibliotheek van christelijke praktijken en disciplines die belangrijk zijn voor het christelijke geloof.Van het spreken in tongen tot tiende en doop, we willen gemakkelijk te lezen en begrijpen van artikelen die uw vragen over christelijk leven beantwoorden.

10 dingen om te weten over spreken in tongen
De vrucht van de Geest - wat zijn ze?
Wat is de tiende?
Wat is de sabbat en is het nog steeds belangrijk?
Doop - Wat betekent het en waarom is het belangrijk?

Communie - 10 belangrijke dingen om te onthouden
Pantser van God - wat is het en hoe het te gebruiken
Wat betekent het om rechtvaardig te zijn?
Wat is doop?
Wat is inzending?

Vasten en gebed - een inleiding en gids voor christenen die willen bidden en vasten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5714

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.